به نام همونی که داره منو میبینه ...

دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

هَرکَسـ دِلَشـ گِرِفته اَستـ اَز اینـ جا بِرَوَد اینجا اُتاقِ خاطِراتِ تَرَکـ خُوردِه مَنـ اَستـ.

 

اینجـا مَنـ مینِویسَم...

خُودَم را...

لَحظِه هایَم را...

عَصَبانیَتَـم را...

دِلتَنگی هایَم را...

غُرغُر هایَم را....

گِـلِه هایی کِ هیچـ گاه بِ زَبانـ آوَردِه نِمیشَوَند وَ مُدامـ نِوِشتِه میشَوَند

چیزهایی کِ روزی آزارَمـ میدادِه...

خُودَم را...

تو را...

او را...

همه را...

تویِ آشُفتِه تَرینـ لَحَظاتـ هَم مَرا بِبینی ظاهِرَم آرام اَستـ

اما اینجا کَلَمِه هام فَریاد اَستـ...

اینجا مالِـ مَنـ اَستـ...

مالِـ خودَم

هَر جور دِلَم بِخواهَد توشـ مینِویسَم تا آرامَم کُنَد وَقتی صِدا کَم می آوَرَم...

وَقتی دَردَم میگیرَد

وَقتی بُغضـ میکُنَم...

وَقتی میمیرَمـ ...

 

خواننده ی عزیز ...

با احتیاط کتاب های مرا ورق بزن ...

تمام عاشقانه هایم درد میکند ...

 اینجـــا آرامگــاه بــغض هـــای
من است آهسته بیــآ

نمــی خواهـــم از خـــواب بیـــدار شــوند ....
برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |