ﻫﯿﭻ ﮐَﺲ

دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

ﻫﯿﭻ ﮐَﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻢ !
ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﺩﺭ ﻗﻔﺲِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ .
ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻢ
ﭼﻪ ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻪِ ﺷﺒﯽ ﺍﺳﺖ،
ﺷﺐِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽِ ﻣﻦ !...

1175689_649602261718793_993060872_n.jpg

 
برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |