ایـــنقـــدر . . .

دل نوشــــــتــه هـــای مــــن


  ایـــنقـــدر بــدهـــکــارَم بــه خـــُــودَم کــه ...

روم نــِمــی شــــِه ازَش بــِپــُرســـَم خـــوشــــبــَــخــتــی ؟

5074146af5d4ddc7104e086d0f12ba00-425

 
برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |