دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

نیمـ ـہ شَبـ ـ اَستـــ ــ اتـ ـاقِ تـ ـاریڪـ...


تـَפֿـتـِـ ـ פֿפּابـَـ ـم...بـ ـآلِـ ـش פֿـیسـَـ ــم...


פּ بـ ـآز مَنـَـ ـم

ڪِـ ـہ اَز בَر בِ בِلتَنــ ـگے...
 
مُچـ ـآلـ ـہ میشَــפּҐ زیـــ ـــرِ پَتـــפּ...

تمـ ـآҐ اُستـפֿـפּآטּ هایـَ ـم تیـــــــ ــــــر میکِشَـ ـב

تَــ ــرڪ ڪَرבَטּ یـ ـآב تــــــ ــ ـــפּ...

از تَـ ـرڪ اِعتیــــ ـــــــــاב هَـ ـم

سَـפֿتــــ تـَ ـر اَستــــــ ـ......
 

برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |