دل نوشــــــتــه هـــای مــــن

 

آدمـ ـهـ ایـ ـی هـ ســ تــ ـن کــ ه بــ و د نـ شــ ـو ن

 

حـ تــ ی مـ جــ ا ز ی

 

بـ ـه آ د م  آ ر ا مــ ـش مـ یـــ د ه

 

د و سـ تـ یـ شــ ـو ن بــ ـر ا ت حــ قــ یـــ قــــ ـی مــ یـ ـشــ ـه

 

و یــ ـهـ ـو مـ یـ شــ ن یـ ـه قـ سـ مـ تـ ـی ا ز زنـ ـد گــ ـیـ ـت


برچسب‌ها:
<-TagName->
+ تاریخ برچسب:, ساعت نویسنده (¯`·._.·[Ashi mashi]·._.·´¯) |